Kredyty gospodarcze dla rolników – gdzie szukać

kredyty rolniczeBy osiągnąć oczekiwane zyski z prowadzenia gospodarstwa rolnego, trzeba je zamienić w sprawnie funkcjonujące rentowne przedsiębiorstwo. A do osiągnięcia tego celu potrzebne są niemałe nakłady inwestycyjne. Najchętniej szukanym źródłem finansowania są kredyty gospodarcze preferencyjne współfinansowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na stronie Ministerstwa Rolnictwa znajdziemy wyszczególnioną listę banków, z którymi Agencja podpisała umowę na udzielanie kredytów na zasadach preferencyjnych http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Kredyty-preferencyjne

Na czym polega preferencyjność tychże kredytów:

  • oprocentowanie kredytu, roczne oprocentowanie kredytu wynosi obecnie 5,53%.
  • połowę odsetek naliczonych od pożyczonego kapitału spłaca Agencja. W konsekwencji bank żąda zabezpieczeń tylko do wysokości zaciągniętego kredytu powiększonego o należne odsetki płacone przez rolnika bez wliczania odsetek płaconych przez ARiMR.

Jednak warunkiem udzielenia kredytu preferencyjnego jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości od 10 do 30 % wartości inwestycji. Ponadto kredyty gospodarcze na zasadach preferencyjnych są udzielane tylko i wyłącznie na inwestycje (nie licząc kredytów klęskowych), a więc:

  • zakup maszyn i urządzeń rolniczych
  • unowocześnienie procesu produkcji i jej zwiększenie
  • dostosowanie upraw i produkcji do wymogów Unii Europejskiej

W ramach kredytów preferencyjnych rolnik nie dostanie pieniędzy na bieżącą działalność jak zakup pasz, nasion czy nawozów. Z pomocą przychodzą jednak tutaj banki komercyjne. Okres kredytowania jest co prawda krótszy, kwoty kredytu mniejsze, ale rolnicy nie muszą posiadać środków własnych, a zatem możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego bez wkładu własnego.

Najciekawsze oferty kredytowe to:

  • Bank BGŻ i jego kredyt „Rzeczówka”. Dzięki niemu można sfinansować praktycznie wszystko co związane jest z działalnością rolniczą. Oprocentowanie kredytu zależne jest od WIBOR, maksymalna kwota do uzyskania to 300 000 zł. Kredyt obrotowy AGRO Ekspres to z kolei środki w wysokości do 1000 000 zł na 5 lat, dzięki którym można finansować rozliczenia z kontrahentami, finansować zapasy i zaopatrzenie w środki produkcji.
  • Bank Zachodni WBK i jego AGRO Pakiet to finansowanie działalności rolniczej i inwestycji do kwoty 300 000 zł bez wkładu własnego.
  • Bank BPH w ramach kredytu Ekspres Kapitał finansuje bieżącą działalność rolniczą nawet do 15 lat w kwocie do 1000 000 zł.

Więcej o kredytach rolniczych poczytać można również tutaj http://www.farmer.pl/finanse/kredyty-ubezpieczenia/kredyt-dla-rolnika,709.html Możliwości są duże i być może warto skorzystać z ofert banków komercyjnych jako wsparcia finansowego swego gospodarstwa. Pomoże to zarówno w modernizacji, jak i utrzymaniu płynności finansowej gospodarstwa rolnego.