Kredyt gotówkowy w 1 dzień

Kredyt gotówkowy w 1 dzień przeznaczony jest dla osób fizycznych na ich
własne potrzeby konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania
dokonanej transakcji. Uzyskanie kredytu gotówkowego tak szybko możliwe jest jedynie po złożeniu następujących
dokumentów:

 • wniosek o kredyt,
 • zaświadczenia o dochodach.

Kredyt mogą pobierać osoby posiadające stały dochód z tytułu:

 • umowy o pracęwymagane:
  • zaświadczenie z zakładu pracy o średnich miesięcznych
   dochodach netto za okres trzech ostatnich miesięcy,
 • emerytury, rentywymagane:
  • bieżący odcinek emerytury lub renty,
  • aktualna decyzja o wysokości świadczenia,
 • działalności gospodarczejwymagane:
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu zobowiązań
   podatkowych,
  • zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami na rzezcz
   ZUS,
  • oświadczenie Kredytobiorcy o osiągniętych średnich dochodach
   miesięcznych netto,
  • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie
   o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,,
  • poświadczone przez urząd skarbowy deklaracje podatkowe
   za okres trzech ostatnich miesięcy oraz zeznanie podatkowe
   za okres ostatniego roku,
  • dla osób rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów
   ewidencjonowanych poświadczone przez urząd skarbowy zeznanie
   podatkowe za okres ostatniego roku,
  • dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej
   decyzję wydaną przez urząd skarbowy ustalającą na dany rok
   podatkowy wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej
   oraz oświadczenie Kredytobiorcy o wysokości dochodów netto
   za okres trzech miesięcy.

Komplet dokumentów dostarczony do Banku zapewnia decyzję
kredytową w ciągu jednego dnia.

Wysokość kredytu uzależniona jest od zabezpieczenia. Małżeństwo
może starać się o kredyt w wysokości dwukrotności miesięcznych
dochodów netto. Wówczas NIE POTRZEBNIPORĘCZYCIELE.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu może być:

 • poręczenie osób fizycznych według prawa cywilnego,
 • przewłaszczenia udziału w prawie własności ruchomości (samochód),
 • hipoteka na nieruchomości (działka budowlana, rozpoczęta
  budowa, lokal użytkowy, kamienica, itp.),
 • blokada środków na rachunku oszczędnościowym.

One Comment

 1. Wakacje za pasem, jednak promocja wakacyjnego kredytu gotówkowego w Meritum banku, trwa nadal. Jeśli nie wyjechaliście jeszcze na wakacje lub tegoroczne wakacje nadwyrężyły wasz budżet domowy i potrzebujecie gotówki, możecie rozważyć zaciągniecie kredytu gotówkowego w Meritum banku. Należy się jednak spieszyć, gdyż promocja trwa do 5 września.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>